detik news

detiknews.co

Syarikat Islam melalui UKM (Usaha Kreatif Mandiri) akan bersinergi MICE Expo antar negara (lndonesia – Turki) bersama selarastv.com dan UKM Nusantara

Di masa perjuangan Islam, banyak sahabat Rasulullah berlatar belakang pedagang dan saudagar sukses. Dukungan finansial dari para saudagar inilah yang dijadikan sebagai bekal perjuangan mensyiarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Diantaranya adalah Syiar Guru Besar HOS.TjokroAminoto melalui Syarikat Dagang Islam. Maka untuk memuliakan kembali peradaban Syiar Ekonomi
Syarikat Islam melalui UKM (Usaha Kreatif Mandiri) akan bersinergi MICE Expo antar negara (lndonesia – Turki) bersama selarastv.com dan UKM Nusantara
yang telah sukses mensyiarkan produk² UKM secara International.
Mungkin gambar teks yang menyatakan 'KM KMAЛKM &IKM nusaniala UKM· - IKM EVENT iStock 2023 INDONESIA TURKİYE GRAND EXPO FEATURING •500 Premium Indonesian UKM •Business Matching •Conference •Business Trip Site Visits •More than 1000 Companies Potential Buyers from Turkiye BUMN INDONESIA & Middle East SUPPORTED BY 생 박 Kementerian Perindustrian REPUBLIK REPUBLIKINDONESIA INDONESIA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA SELARAS TV SYNERGY MITRA SELARAS SYART SYARIKAT ISLAM REGISTER NOW! Senayan Trade Centre 2nd floor 1047 Jakarta WISE WOMEN witty- independent- smart elegant 10 Years 2014- 2024'

sumber: facebook.com/sinergimitraselaras