detik news

detiknews.co

Syarikat Islam melalui UKM (Usaha Kreatif Mandiri) akan menggelar kembali MICE Expo antar negara (lndonesia – Turki) bersama UKM Nusantara

Di masa perjuangan Islam, banyak sahabat Rasulullah berlatar belakang pedagang dan saudagar sukses. Dukungan finansial dari para saudagar inilah yang dijadikan sebagai bekal perjuangan mensyiarkan Islam ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia yang telah diperjuangkan oleh Guru Besar HOS. Tjokro Aminoto melalui Syarikat Dagang Islam. Maka untuk memuliakan kembali Syiar Ekonomi Islam, Syarikat Islam melalui UKM (Usaha Kreatif Mandiri) akan menggelar kembali MICE Expo antar negara (lndonesia – Turki) bersama
UKM Nusantara yang telah sukses mensyiarkan produkĀ² UKM hingga ke USA

sumber: facebook.com/LarasJourneylist