detik news

detiknews.co

“Organisasi kebangsaan pertama di Indonesia adalah Syarikat Islam, yang telah berdiri 3 (tiga) tahun sebelum BOEDI OETOMO

“Organisasi kebangsaan pertama di Indonesia adalah Syarikat Islam , yang telah berdiri 3 (tiga) tahun sebelum BOEDI OETOMO. Hari kebangkitan Nasional harus nya mengacu pada Kelahiran SYARIKAT ISLAM, pada tahun 16 Oktober 1905, sama sekali bukan 1908″.___(Rizki Ridyasmara_Pemerhati Sejarah)
Sederhana pertanyaan nya…
apakah sudah tepat 20 mei dijadikan hari Kebangkitan ?

sumber: facebook.com/profile.php?id=100077432468299