detik news

detiknews.co

Syarikat Islam bukan Budi Utomo : (meluruskan sejarah pergerakan bangsa) / K.H. Firdaus A.N. Jakarta : Datayasa, 1997

Syarikat Islam bukan Budi Utomo : (meluruskan sejarah pergerakan bangsa) / K.H. Firdaus A.N. Jakarta : Datayasa, 1997
Pada tahun 1957, Himpunan Pengarang Islam mengadakan angket kepada umum dalam rangka penelitian sosial dalam bidang karang mengarang untuk memilih 10 orang pengarang Islam terkemuka dewasa ini. Akhirnya muncullah sepuluh orang pengarang yang tulisannya digemari masyarakat. Dalam buku ini disorot dengan jelas terdapatnya fakta dan bukti adanya distorsi atau pemutarbalikan fakta sejarah pergerakan bangsa Indonesia yang perlu diluruskan.
Dengan analisis yang cukup tajam, penulis menguraikan dengan jelas sesuai dengan fakta sejarah yang ada di lapangan, terutama tentang Syarikat Islam dan Budi Utomo. Penulis mengimbau pemerintah agar peringatan Hari Kebangkitan Nasional dialihkan dari tanggal 20 Mei ( Budi Utomo), menjadi 16 Oktober sebagai hari kelahiran Syarikat Islam. Karena BU sebagai organisasi etnis yang menjadi pendukung penjajahan Belanda di Indonesia, tidak selayaknya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Mungkin gambar teks

sumber: facebook.com/profile.php?id=100079926881423